FAQ Mutualiteit

We moeten inderdaad niet oververzekerd zijn, toch denken we te snel dat we voldoende verzekerd zijn. Hierbij een viertal argumenten die aanleiding zijn om geen reis- en/of annulatieverzekering af te sluiten.
 • Ik heb toch een reisverzekering bij mijn mutualiteit (ziekteverzekering)?

  We geven hierbij een kort overzicht van de meest voorkomende beperkingen bij de mutualiteit:

  • Let op, de meeste mutualiteiten geven maar een dekking in de landen van de Europese Unie en de Middellandse Zee. Meer informatie bij de Christelijke Mutualiteiten, contacteer je eigen mutualiteit voor alle details.
  • Het verzekerd bedrag is een basisdekking en veelal ontoereikend bij een ernstige ziekte of ongeval, bovendien is er een franchise van 25 euro;
  • De hospitaalkeuze is beperkt tot erkende ziekenhuizen en je ontvangt geen terugbetaling van de opleg voor een éénpersoonskamer;
  • Ambulante nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland zijn eenmaal terug in België niet gedekt;
  • Vroegtijdige terugkeer naar huis wegens ongeval, ziekte of overlijden van familielid is niet voorzien (hetgeen nog altijd 50 % is van alle repatrieringen!);
  • Een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden opeenvolgend in het buitenland is niet gedekt;
  • Professionele verplaatsingen zijn uitgesloten;
  • Uitsluiting van studies buiten EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland;
  • Deze verzekering omvat geen dekking voor verlies van bagage, opsporingen, juridische bijstand, kapitaalverzekering, …

 • Ik heb een hospitalisatieverzekering die ook geldig is in het buitenland!

  • Een hospitalisatieverzekering dekt geen ambulante kosten zoals een bezoek aan de huisarts, röntgenfoto's, gips, medicatie, ...
  • Deze verzekering is persoonsgebonden en zal de patiënt vergoeden voor de gemaakte kosten maar zijn reisgezelschap blijft in de kou staan.
  • De hospitaalkeuze is soms beperkt.
  • Ambulante nabehandelingskosten in België na een ongeval zijn veelal niet gedekt.
  • Deze verzekering omvat ook geen dekking voor annulering, bagage, reisongevallen (kapitaalverzekering).

 • Ik heb mijn volledige reis betaald met de kredietkaart en daar zit een reisverzekering in!

  • De voorwaarden verschillen zeer veel tussen de diverse kredietkaarten onderling.
  • Let goed op: sommigen omvatten alleen een ongevallenverzekering (= kapitaalsverzekering)
  • Zeer beperkt in dekking van medische kosten.
  • Grote vrijstellingen en geen nabehandelingen die terugbetaald worden.

 • Ik heb toch een annulatie- en bijstandsverzekering inbegrepen in mijn reispakket?

  • Deze inbegrepen verzekeringen zijn heel beperkt. Veelal is het maximaal bedrag van de terugbetaalde annulatiekost kleiner dan de reissom waardoor je zelf veel moet bijdragen. Idem voor de bijstandsverzekering.
  • Ook de annulatievoorwaarden zijn veel strenger.
  • De bijstandsformule geeft je veel minder service en terugbetalingen dan bij een normale reis- en bijstandsverzekering.
  • Vraag aan je reisagent de uitgebreide voorwaarden van deze inbegrepen verzekering opdat je kunt een vergelijking maken.