FAQ Mutualiteit

We moeten inderdaad niet oververzekerd zijn, toch denken we te snel dat we voldoende verzekerd zijn. Hierbij een viertal argumenten die aanleiding zijn om geen reis- en/of annulatieverzekering af te sluiten.
 • Ik heb toch een reisverzekering bij mijn mutualiteit (ziekteverzekering)?

  We geven hierbij een kort overzicht van de meest voorkomende beperkingen bij de mutualiteit:

  • Het verzekerd bedrag is een basisdekking en veelal ontoereikend bij een ernstige ziekte of ongeval, bovendien is er een franchise van 25 euro;
  • De hospitaalkeuze is beperkt tot erkende ziekenhuizen en je ontvangt geen terugbetaling van de opleg voor een éénpersoonskamer;
  • Ambulante nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland zijn eenmaal terug in België niet gedekt;
  • Vroegtijdige terugkeer naar huis wegens ongeval, ziekte of overlijden van familielid is niet voorzien (hetgeen nog altijd 50 % is van alle repatrieringen!);
  • Een verblijf in het buitenland van langer dan 3 maanden opeenvolgend in het buitenland is niet gedekt;
  • Professionele verplaatsingen zijn uitgesloten;
  • Uitsluiting van studies buiten EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland;
  • Deze verzekering omvat geen dekking voor verlies van bagage, opsporingen, juridische bijstand, kapitaalverzekering, …

 • Ik heb een hospitalisatieverzekering die ook geldig is in het buitenland!

  • Een hospitalisatieverzekering dekt geen ambulante kosten zoals een bezoek aan de huisarts, röntgenfoto's, gips, medicatie, ...
  • Deze verzekering is persoonsgebonden en zal de patiënt vergoeden voor de gemaakte kosten maar zijn reisgezelschap blijft in de kou staan.
  • De hospitaalkeuze is soms beperkt.
  • Ambulante nabehandelingskosten in België na een ongeval zijn veelal niet gedekt.
  • Deze verzekering omvat ook geen dekking voor annulering, bagage, reisongevallen (kapitaalverzekering).

 • Ik heb mijn volledige reis betaald met de kredietkaart en daar zit een reisverzekering in!

  • De voorwaarden verschillen zeer veel tussen de diverse kredietkaarten onderling.
  • Let goed op: sommigen omvatten alleen een ongevallenverzekering (= kapitaalsverzekering)
  • Zeer beperkt in dekking van medische kosten.
  • Grote vrijstellingen en geen nabehandelingen die terugbetaald worden.

 • Ik heb toch een annulatie- en bijstandsverzekering inbegrepen in mijn reispakket?

  • Deze inbegrepen verzekeringen zijn heel beperkt. Veelal is het maximaal bedrag van de terugbetaalde annulatiekost kleiner dan de reissom waardoor je zelf veel moet bijdragen. Idem voor de bijstandsverzekering.
  • Ook de annulatievoorwaarden zijn veel strenger.
  • De bijstandsformule geeft je veel minder service en terugbetalingen dan bij een normale reis- en bijstandsverzekering.
  • Vraag aan je reisagent de uitgebreide voorwaarden van deze inbegrepen verzekering opdat je kunt een vergelijking maken.