Selecteer je reisverzekering

Je kan een annuleringsverzekering en bijstandsverzekering afsluiten voor elke reis of verblijf.
Dus voor vakanties van touroperators, vervoer (vliegtickets, treintickets), eigen reservaties ook bij private personen, ...
Wenst u een jaarpolis? Meer informatie op onze pagina jaarverzekeringen reisbijstand en annulering.

Overzicht tijdelijke reisverzekeringen

Enkel 
annulatieverzekering
Enkel
bijstandsverzekering
Exclusive Selection Europe
annulering + bijstand (alleen indien reis met logies geboekt)
Travel Selection
bijstandsverzekering met bagage- en kapitaalverzekering     
6,3% van de reissom Vanaf € 2,4 /dag
7,5% van de reissom Vanaf € 3 /dag
Annuleringskosten tot € 10.000 pp terugbetaald
Medische kosten in het buitenland: onbeperkt
Medische kosten buitenland en repatriëring onbeperkt
Alle dekkingen zoals bij 'Enkel reisbijstand'
Ook geldig voor wijzigingskosten
Repatriëringskosten: onbeperkt
Inbegrepen bijstand Europa 2 voertuigen
Kapitaal reisongevallen tot € 12.500 p.p.
Ook geldig bij herexamen en echtscheiding
Medische nabehandelingskosten in België tot € 6250
Reisgoed tot € 2000 pp
Reisgoed tot € 2000 ingeval van schade en diefstal
Compensatiereis tot € 10.000 pp
Opsporings- en reddingskosten tot € 6250
Compensatiereis tot € 10.000 pp
Eerste aankopen bagage na laattijdige afgifte tot € 400 p.p.
Ook voor directe reservaties bij de eigenaar
Uitbreiding mogelijk met assistance auto
Annulering tot een max. van € 10.000 pp
Waardevolle voorwerpen tot € 1000
Aanvragen Aanvragen Aanvragen Aanvragen
 • Enkel annulatieverzekering
 • 6,3% van de reissom
 • Annuleringskosten tot € 10.000 pp terugbetaald
 • Ook geldig voor wijzigingskosten
 • Ook geldig bij herexamen en echtscheiding
 • Compensatiereis tot € 10.000 pp
 • Ook voor directe reservaties bij de eigenaar
 • Aanvragen
 • Enkel bijstandsverzekering
 • Vanaf € 2,4 /dag
 • Medische kosten in het buitenland: onbeperkt
 • Repatriëringskosten: onbeperkt
 • Medische nabehandelingskosten in België tot € 6250
 • Opsporings- en reddingskosten tot € 6250
 • Uitbreiding mogelijk met assistance auto
 • Aanvragen
 • Exclusive Selection: annulering + bijstand met logies
 • 6,50 % of 8% van de reissom
 • Medische kosten buitenland en repatriëring onbeperkt
 • Inbegrepen bijstand Europa 2 voertuigen
 • Reisgoed tot € 2000 pp
 • Compensatiereis tot € 10.000 pp
 • Annulering tot een max. van € 10.000 pp
 • Aanvragen
 • Travel Selection: bijstandsverzekering met bagage- en kapitaalverzekering
 • Vanaf €3 /dag
 • Alle dekkingen zoals bij 'Enkel reisbijstand'
 • Kapitaal reisongevallen tot € 12.500 p.p.
 • Reisgoed tot € 2000 ingeval van schade en diefstal
 • Eerste aankopen bagage na laattijdige afgifte tot € 400 p.p.
 • Waardevolle voorwerpen tot € 1000
 • Aanvragen

Vragen en antwoorden

 • We zijn toch verzekerd via mutualiteit of ziekteverzekering?

  De dekking van de mutualiteit of ziekteverzekering is heel beperkt.

 • Zal de verzekering ook de nieuwe wisselstukken vergoeden?

  De schade of herstellingen aan je voertuig worden niet gedekt door de reisverzekering, maar wel de wegsleepkosten of repatriëring van het voertuig. De verzendingskosten voor het opsturen van de wisselstukken is wel verzekerd.

 • Krijg ik terugbetaling van nabehandelingskosten in België

  Ja, als het ten gevolge van een ongeval is opgelopen in het buitenland. Nazorg door een ziekte is wel niet terugbetaalbaar. Het bedrag van de terugbetaling van nabehandelingskosten is beperkt.

 • Is mijn laptop verzekerd bij de bagageverzekering?

  Bij het vervoer van dure apparatuur (zoals een videocamera) best een aparte bagageverzekering afsluiten. Een inbegrepen bagageverzekering dekt meestal maar een gedeelte van de waarde.

 • Is mijn huurauto verzekerd?

  Een huurauto is niet in je reisverzekering opgenomen. Vraag aan de verhuurder een volledige verzekering voor de huurauto. Maar soms blijft er nog altijd een franchisebedrag over. Veelal kan je ook de franchise afkopen. Opgelet vraag ook of glasbreuk en bandschade gedekt is. Meestal is daarvoor een supplement te betalen.

 • Wat is een compensatiereis?

  Dat is een dekking waarbij je ook 'terugbetaling' van de reissom krijgt in geval van een reisonderbreking (zoals vervroegde terugkeer). Die terugbetaling gebeurt onder de vorm van een reisbon.

 • Kan ik een annuleringsverzekering afsluiten lang na het boeken van de reis?

  Ja, bij Allianz Global Assistance Reisverzekeringen kan je een annulatie afsluiten tot één maand voor vertrek. Heb je de reis pas geboekt of minder dan 5 dagen geleden dan kan je een annuleringsverzekering afsluiten tot één dag voor vertrek.

 • Wat als ik meerdere verzekeringen heb?

  Indien er tussenkomst noodzakelijk is hoef je maar één maatschappij te verwittigen. Deel hen mede dat je ook nog extra verzekerd bent door mutualiteit, evtl. via bedrijf, hospitalisatieverzekering, ... Die maatschappij die je eerst contacteerde zal het dossier volledig afhandelen en dan zelf afrekenen met de andere verzekeraars.

 • Wanneer moet ik de verzekering op de hoogte brengen van een ongeval of ziekte?

  Je hebt een meldingsplicht. Bij Allianz Global Assistance moet je dit meedelen vanuit het vakantieland als de kosten meer dan 250 euro bedragen. Bij anderen is dit bedrag lager of hoger.

 • Ik wil op werkvakantie naar Irak, is deze reisverzekering daar ook geldig?

  Let op: bepaalde landen zijn uitgesloten bij een reisverzekering. Lees goed de algemene voorwaarden. Is het land in staat van oorlog dan zal de verzekeringsmaatschappij je steeds behulpzaam zijn. Is het betreffende land niet uitgesloten dan kan je rekenen op een volledige tussenkomst in de kosten, maar moet je soms zelf proberen bij de luchthaven te komen. Het grootste probleem bij een land in oorlog is het wegvallen van de communicatieketen dat een hulporganisatie heeft opgezet in dat land.

 • Ik neem deel aan een sportwedstrijd en breek een been, is dit verzekerd?

  Sommige sporten zijn uitgesloten bij reisverzekeringen. Vooral als je deze sporten hebt uitoefend in het kader van een competitie. Dit verschilt veel van maatschappij.

 • Wat met een voorafbestaande ziekte?

  Voorafbestaande ziekten die volledig genezen of onder controle zijn, kunnen toch nog steeds zorgen voor een uitsluiting, lees hierover goed de voorwaarden. Het best kan je een schriftelijke bevestiging vragen dat je bestaande ziekte geen probleem stelt voor die reisverzekering. We noemen dit een 'meldingsplicht' die het wederzijdse vertrouwen heel goed doet. Met Allianz Global Assistance zijn er formules met 'Exclusieve garanties' die voorafbestaande ziektes ook mee verzekereren.

 • Is een reisverzekering ook geldig voor een werkvakantie van 6 maanden?

  Neen, indien je langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft dien je bij de meeste maatschappijen een supplement te betalen, zelfs als je een jaarverzekering hebt afgesloten. Met de World Gold Protection kan je een dergelijke reisverzekering afsluiten voor wereldreizen of verblijven langer dan 3 maanden in het buitenland.

 • Herexamens?

  Geen probleem met een Allianz Global Assistance annulatieverzekering! Het zal je maar overkomen … je hebt in volle enthousiasme een reis geboekt en nu blijkt dat je zit opgescheept met herexamens. Als je een Allianz Global Assistance annulatieverzekering hebt afgesloten dan kan je zonder kosten annuleren. De enige voorwaarde is dat het herexamen valt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.

 • Wat is een ongevallenverzekering?

  Een ongevallenverzekering is er om een kapitaal uit te keren aan de nabestaanden bij overlijden of aan de betrokkene zelf bij een blijvende handicap, telkens in het geval van een ongeval.

 • Wat krijg je terugbetaald bij annulering?

  Met een Allianz Global Assistance annulatieverzekering krijg je in dit geval terugbetaling van de volgende onderwerpen. De door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van de dossierkosten. De wijzigingskosten (bv. extra hotelkosten voor een éénpersoonskamer), uiteraard beperkt tot het bedrag in geval van annulering. De huurprijs naar rato van het aantal personen, in je niet deelneemt aan de reis maar je reisgenoten wel de huur behouden, uiteraard beperkt tot het bedrag in geval van annulering. Kan je toch de reis aanvatten maar te laat dan zal je bij een Allianz Global Assistance annulatieverzekering terugbetaling krijgen van de reissom naar rato van de nietgenoten periode, uiteraard beperkt tot het bedrag in geval van annulering.

Wist je dat?

De helft van de repatriëringen van Allianz Global Assistance zijn in het kader van problemen die thuis voorvallen, tijdens je verblijf in het buitenland (diefstal, brand, overlijden familieleden, ...).

Sterk aanbevolen ...

We raden aan om kopieën van je verzekering, identiteitskaart of reispas en documenten van je voertuig in het hotel te bewaren.
Bewaar steeds het kaartje met telefoonnummer van je verzekering bij je identiteitspapieren. Ben je bewusteloos dan kunnen ze in het ziekenhuis steeds contact opnemen je verzekering en familieleden.
Voor elke terugbetaling van de verzekering moet je steeds een betalingsbewijsje hebben.
Bij een reis naar de USA en Zwitserland is het steeds aangeraden om het verzekerd bedrag 'medische kosten' te laten verhogen tot 250.000 €. Want de ziekenhuisrekeningen kunnen daar aardig oplopen.

De onderdelen van een reisverzekering

Met de annulatieverzekering krijg je de annulatiekosten terugbetaald bij een annulatie om redenen opgenomen in de polis. Een bijstandsverzekering (hulpverlening aan personen) is er om uitgaven in het buitenland voor ziekte, ongeval, overlijden en andere dringende redenen te dekken. Bij Allianz Global Assistance is daar ook nog repatriëring, vervroegde terugkeer, verblijf bij de zieke, ... inbegrepen. Evenals terugbetaling van de nabehandelingskosten in België ten gevolge van een ongeval (opgepast: dus niet bij ziekte!). Een assistance voertuigen is een verzekering voor hulpverlening aan voertuigen waarbij repatriëring, hulp bij herstellingen, opsturen van wisselstukken, vervangingsvoertuig, ... zijn vergoed. Maar bij de meeste verzekeringen is er wel een beperking van leeftijd van het voertuig (bij Allianz Global Assistance is dit 10 jaar).

Een bagageverzekering (reisgoed) is er alleen om beschadiging of diefstal met geweld van je bagage te dekken (lees aandachtig de polisvoorwaarden). Zal je bagage laattijdig afgeleverd worden op je vakantiebestemming dan krijg je ook een vergoeding om een paar spullen aan te kopen. Ook als je bagage verloren gaat door een openbare transportonderneming krijg je de kosten vergoed volgens de polisvoorwaarden.