Meetjesland: kreken bepalen het landschap

Ontdek de kreken tijdens een rondrit in het Meetjesland

Water en land waren lange tijd bondgenoten om de vijanden op afstand te houden. Mensen sloegen bressen om het land onder water te zetten. De natuur deed de rest. Door werking van de zeegetijden werden grachten later geulen en nadien grote waterplassen. De geboorte van een kreek was een feit. In het Meetjesland tref je er op vele plaatsen in het open landschap. Lees meer

Het huidig uitzicht van de kreken is een geschiedenis van lange adem.
  •  
  • Lees over het ontstaan van kreken
  • Gevolg van verzet tegen de vijand 
  • Spot de kreken met hun grillige vormen
  • Recreatie en genieten van natuur in Boerekreeken de Braakman
Gratis reisgids downloaden

De kreken zijn pas ontstaan na het inpolderen van het land. Wanneer in 1568 de Tachtigjarige Oorlog uitbrak werden dijken en water gebruikt om de vijand tegen te houden. Er werden bressen geslagen die het land lieten onderlopen. Doordat het land dan verbinding kreeg met de zee waren er getijden en werden er in dat land geulen getrokken (zee die 2x/dag aanspoelde en weer wegtrok). De stroming volgde veelal reeds bestaande grachten die dan dieper en breder werden. Zo ontstonden er kreken in de meest grillige vormen. De grote kreken zoals de Braakman en de Boerekreek zijn vooral het gevolg van grote stormvloeden. Na die oorlog werden de dijken opnieuw hersteld en die kreken bleven behouden.

Boerekreek

De Boerekreek is niet alleen de grootste maar ook de bekendste. Dit komt wellicht door het sportcentrum en de activiteiten die erop gebeuren. Deze kreek is voor een deel natuurreservaat maar staat ook open voor recreatie en op sommige plaatsen mag men ook vissen.

Braakman kreek

Bij de dorpen Hoek en Biervliet (gemeente Terneuzen) ligt de Braakman kreek. Dit is een oude zeearm van de Westerschelde. Er werd een natuurgebied aangelegd met loofbossen, weiden, open watervlakten, wandel- en fietspaden. Een deel wordt als een recreatiedomein uitgebaat.  

Reviews en beoordelingen Kreken

Heb je zelf tips of opmerkingen over Kreken? Plaats je beoordeling

Als eerste onze promoties ontvangen?

Mis geen enkele van onze exclusieve aanbiedingen en last-minutes.

Deel deze info