Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina lichten wij je in hoe wij je gegevens verwerken. The Media Bay en Holidayline NV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op de website Euroreizen.be. Dit gebeurt conform de nieuwe GDPR-regelgeving die in voege is getreden vanaf 25 mei 2018. De volledige verordening kan je hier nalezen en downloaden.

Onze contactgegevens en de verantwoordelijke voor de privacy (DPO) kan je onderaan deze pagina lezen. 

We maken gebruik van Cookies, lees hier meer informatie en onze Cookie verklaring.

Persoonsgegevens die we bewaren en verwerken

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en/of het downloaden van een reisgids vragen wij je mailadres, optioneel kan je ook je voornaam en achternaam toevoegen. Vooraleer wij je mailadres kunnen ontvangen heb je het vakje moeten aankruisen dat je akkoord gaat met de inschrijving op de nieuwsbrief.

Het bewaren van je persoonsgegevens gebeurt op de servers van Mailchimp. Dit volledig conform de GDPR-regelgeving. Lees hier onze overeenkomst met Mailchimp.

Mail je ons via het contactformulier dan zijn je gegevens (naam en mailadres) en je vraag of opmerking bewaard in ons mailprogramma. Hiervoor werken we met de professionele versie van Gmail. 

Wij hebben niet de bedoeling om gegevens te verzamelen van min 16-jarigen, indien ze geen toestemming hebben van hun ouders. Doch wij kunnen op geen enkele manier controle uitoefenen of een min 16-jarige zijn mailadres ingeeft op onze website. Mocht dit het geval zijn, mail de verantwoordelijke (contactgegevens onderaan) en dan verwijderen wij het adres en plaatsen het op de blacklist (zie uitleg bij ‘gegevens verwijderen’).

Gebruik van je persoonsgegevens en waarom

Ben je ingeschreven in de nieuwsbrief dan gebruiken we je mailadres om de nieuwsbrief te versturen. Dit gebeurt via Mailchimp. Zij houden statistieken bij wie de mail geopend en/of geklikt heeft, datum en wijze van in- of uitschrijving.

Heb je een mail gestuurd via ons contactformulier of gewoon rechtstreeks naar ons mailadres dan gebruiken wij deze gegevens om je een antwoord te mailen. 

Heb je een aanvraag voor een reis ingediend, als reservering of prijsaanvraag, dan komen je persoonsgegevens terecht in de mailbox van Holidayline NV. De eigenaar van de website Euroreizen.be. Zij gebruiken deze gegevens om je een passende offerte te geven en/of je reservering correct te kunnen verwerken. Meer informatie via hun website.

Doorgeven van je persoonsgegevens aan derden

Je mailadres en naam, ingeschreven op de nieuwsbrief, worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. Met Mailchimp hebben wij een overeenkomst dat ons de garantie heeft dat je gegevens op onze mailinglijst vertrouwelijk zijn en niet kunnen doorgegeven of verkocht worden.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Ben je ingeschreven op de nieuwsbrief dan blijven je gegevens op de mailinglijst zolang je ingeschreven bent. Heb je zich uitgeschreven op de nieuwsbrief via het geautomatiseerde systeem dan blijven je gegevens 5 jaar bewaard op de server van Mailchimp. Heb je zich via mail of op een andere manier uitgeschreven dan komt je mailadres (geen naam) op de blacklist te staan (zie verder). Op de blacklist blijf je staan tot je ons een mail stuurt waarin je uitdrukkelijk verzoekt om van de blacklist afgehaald te worden. 

Heb je een reisgids gedownload en/of zich uitgeschreven uit de nieuwsbrief, dan blijven je gegevens voor 3 jaar bewaard. Dit is noodzakelijk om eventuele fouten/updates van de gedownloade reisgids te kunnen doormailen. Dit kan van groot belang zijn indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen over informatie die in onze reisgids is opgenomen en die een impact heeft op je uitstap of reis.

Heb je een mail gestuurd naar ons, via het contactformulier of rechtstreeks naar ons mailadres. Dan blijft je mail bewaard op de server van Gmail voor minstens 5 jaar. Dit hebben we nodig om eerdere vragen/opmerkingen van jou te kunnen opzoeken en zo een adequaat antwoord te geven. Of om te bewijzen dat je zich op een manuele manier heeft in- of uitgeschreven uit de nieuwsbrief.

Je gegevens aanpassen, verwijderen en opvragen

Uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrief kan heel eenvoudig op de volgende pagina of onderaan elke nieuwsbrief via een uitschrijflink.

Via de contactgegevens onderaan deze pagina kan je vragen om je gegevens aan te passen in onze database of te verwijderen. Je kan ook navragen over welke gegevens van je beschikken. Om op deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij alleen je mailadres nodig. 

Je kan ook vragen om op de blacklist geplaatst te worden, of er afgehaald te worden. De 'blacklist' is een internationale term voor een lijst met personen die te kennen hebben gegeven geen automatische e-mails van ons te willen ontvangen (nieuwsbrief, reviewmail, downloadmail). Als je je mailadres op onze blacklist wil plaatsen dan kan dat door een berichtje te sturen naar het adres onderaan deze pagina. Dezelfde procedure dient gevolgd als je je adres wil verwijderen van de blacklist. Let op, de blacklist zal ook verhinderen dat je nog downloads kan aanvragen. Communicatie via gewoon manueel mailverkeer is daardoor niet gehinderd en ook niet te verhinderen.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij beschermen je gegevens zoals een goede huisvader met dubbele login en uitgeschreven veiligheidsprocedures naar het personeel toe. Loopt er toch iets mis met deze beveiliging dan volgen we de voorgeschreven procedures opgelegd door de GDPR-verordening. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed zijn beveiligd dan kan je vragen om je gegevens bij ons te schrappen en/of op de blacklist te plaatsen. Dat is mogelijk door een simpele aanvraag via onderstaande contactgegevens.

De verantwoordelijke contacteren

Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO): Wouter Coppens
Contactgegevens: [email protected] 
The Media Bay, Peperstraat 78A, 9230 Wetteren
Telefoon: +32 9 395 95 67
BTW: BE-0894.715.521

Let op!

  •  Aanvraag voor wijziging of verwijdering van een mailadres moet steeds gebeuren met als afzender het betreffende mailadres, want dit is het enige unieke gegeven waarover we beschikken. Aanvragen voor wijziging of verwijdering van een mailadres per mail worden binnen de 3 werkdagen verwerkt. Dezelfde procedure voor het opvragen van persoonsgegevens waarover wij beschikken. De verwerking van zo’n aanvraag gebeurt binnen de 5 werkdagen.
  • Telefonische aanvragen worden niet aangenomen. Telefonisch kan er alleen algemene informatie worden opgevraagd of een afspraak gemaakt indien vereist.
  •  Aanvragen per brievenpost moeten gestaafd worden door een bevestiging per mail, door ons verstuurd naar het betreffende adres en door u herbevestigd. Daardoor zal de verwerking minstens 10 werkdagen in beslag nemen.
  • Ons kantoor is alleen open op afspraak. 

Klachten

Ben je, na ons gecontacteerd te hebben, de mening toegedaan dat wij je gegevens niet op een correcte manier hebben beveiligd, gebruikt of verwerkt, dan kan je een klacht indienen bij het CBPL (Privacycommissie) in België.