Gebruiksvoorwaarden reisgidsen

Gebruiksvoorwaarden downloadbare reisgidsen, dossiers, routes e.a. onder de vorm van pdf's via de websites Euroreizen.be en Reisroutes.be, Reisroutes.nl en alle websites van Citygidsen en Travual.

1. Uitgever

De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is AT-EUROPE BVBA - Aarseleweg 33 - B-9800 DEINZE met BTW-BE-0870.887.675 - RPR Gent, zal hier verder benoemd worden als 'uitgever'.

2. Pdf-gidsen

De downloadbare reisgidsen, dossiers, routes e.a. onder de vorm van pdf's zullen hier verder benoemd worden als 'pdf-gidsen'.

3. Gebruiker

Elkeen die pdf-gidsen download van de uitgever AT-Europe BVBA zal hier verder benoemd worden als 'gebruiker'

4. Abonneren

Om gratis gebruik te maken van deze pdf-gidsen voor private en niet-commerciële doeleinden is geen aankoop vereist maar dient de gebruiker zich wel te abonneren op onze nieuwsbrief door zijn emailadres in te vullen. Bij ontvangst van de link naar de pdf-gidsen kan de gebruiker zich onmiddellijk uitschrijven en zo zijn emailadres uit ons bestand verwijderen. De gebruiker die zijn abonnement niet geannuleerd heeft na het downloaden wordt automatisch een abonnee op de nieuwsbrieven van de website waar de download heeft plaats gehad.

5. Opt-in

De gebruiker aanvaardt dat zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden gebruikt worden door AT-Europe BVBA, als de gebruiker zich na het downloaden niet heeft uitgeschreven via de bijhorende link. de gebruiker kan op ieder moment en gratis verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft tevens toegangsrecht tot zijn gegevens en heeft het recht deze gegevens te verbeteren wanneer ze onjuist blijken te zijn. Meer informatie op de pagina 'privacy'.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.a.

AT-Europe BVBA respecteert het privé-leven van de gebruiker overeenkomstig de GDPR-verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat de behandeling van de persoonlijke gegevens betreft.

6.b.

AT-Europe BVBA behouden zich het recht voor om de abonnees per e-mail te contacteren en hen een nieuwsbrief te mailen.

6.c.

De abonneelijsten van de uitgever zullen niet overgemaakt worden aan derden.

7. Blacklist

Wie ooit te kennen heeft gegeven per mail aan de redactie om geen mails of nieuwsbrieven te ontvangen komt op de Blacklist terecht. Dit is een Robinsonlijst die we uitsluitend bij onze uitgaven gebruiken en die verhindert dat er nieuwsbrieven naar die betreffende mailadressen worden verstuurd. Wie op de Blacklist staat met zijn emailadres kan geen pdf-gidsen downloaden of zich abonneren op de nieuwsbrief. Indien een persoon toch via een mailadres op de Blacklist pdf-gidsen gratis wenst te downloaden dan volstaat een mail aan de redactie via [email protected] met de vraag om zich te verwijderen van deze Blacklist.

8. Merknamen

De namen Citygidsen.be, Reisroutes.be en alle landextensies van Eurotrips en Travual zijn merknamen en eigendom van de uitgever. De naam Euroreizen.be is eigendom van Holidayline NV.

9. Copyright

De pdf-gidsen en hun inhoud zijn eigendom van de uitgever. Niets uit deze pdf-gidsen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

10. Informatiebronnen en aansprakelijkheid

De uitgever haalt zijn informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Doch kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. In de pdf-gidsen zijn er een heleboel links opgenomen naar websites, de uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

11. Wederrechterlijk gebruik

Het is de gebruiker niet toegestaan om de pdf-gidsen onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. Het is de gebruiker eveneens niet toegestaan de informatie wederrechterlijk te gebruiken.

12. Gebruik routes en GPS-tracks

De gepubliceerde routes en gps-tracks zijn een hulpmiddel om zich van de ene bezienswaardigheid naar de andere te begeven. Daarbij koos de uitgever zorgvuldig de route uit op het ogenblik van de publicatie. Doch kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeersovertredingen en/of ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik van deze routes en/of gps-tracks.