Rijn: bron van sagen en legenden

De Loreley, de Muizentoren en twee vijandige broers

De Rijn is een bron van mythen en sagen. Hoe langer ze verteld werden, hoe meer het verhaal is beïnvloed door de nevelen van de tijd. Lees meer

In de burchten Sterrenberg en Liebenstein speelde zich ooit het verhaal af van twee vijandige broers.
  • De legende van twee ruziënde broers
  • Lees wat de Loreley veroorzaakte
  • Wat maakte de bisschop zo onpopulair? 
Gratis reisgids downloaden

Tragisch verhaal

Boven het stadje Kamp-Bornhofen staan de twee burchten Sterrenberg en Liebenstein. Daar speelde zich ooit het tragische verhaal af van de vijandige broeders, Heinrich en Konrad. Toen hun vader stierf moesten de twee broers de erfenis delen met hun blinde zuster. Ze bedrogen hun zuster, die met haar kleiner deel een klooster liet bouwen, aan de voet van de heuvel.

De twee broers vielen in ruzie en ze bouwden een muur tussen hun twee burchten. Nadat de erfenis op was, kwamen ze terug overeen en spraken af om samen een dag op jacht gaan.De broer die eerst wakker was zou de andere wekken door een pijl af te schieten naar diens kamervenster. Maar op het moment dat de ene broer de pijl afschoot, opende de ander net het venster en hij werd pal in het hart getroffen en stierf. De andere broer vond geen rust meer en trok op kruistocht naar het Heilig Land, waar hij stierf.

De Loreley (St.-Goarshausen)

De legende vertelt dat bovenop deze hoge uitstekende rots een beeldschone vrouw zat, die lonkte naar de voorbijvarende schippers, tijdens avondlijke uren. Hierdoor vaarden er velen tegen de klippen, sloegen te pletter en verdronken. Een jongeling had gehoord van deze beeldschone vrouw en haar gezang en huurde een schipper om hem er naartoe te brengen. Hij werd danig verliefd en wilde bij haar komen. Hij sprong uit de boot en sloeg te pletter tegen de rots, met de dood als gevolg.

Toen zijn vader dit hoorde stuurde hij een paar mensen naar de Loreley, om ze in de Rijn te werpen. De mannen klommen langs de rots omhoog, maar op het ogenblik dat ze de Loreley in de Rijn wilden duwen, wierp zij een witte sluier in de Rijn. De stroom begon te kolken en er woedde een storm. Twee witte golven kwamen naar boven en omarmden de Loreley en namen haar mee in de Rijn. Nooit zag men de Loreley nog terug.

De waarheid is deze in de Rijn uitstekende rots zeer gevaarlijke stromingen teweeg bracht. Vele boten sloegen op de rots, vooral bij nachtelijk uren, omdat de schippers moe waren.

De Muizentoren (Bingen)

De legende verhaalt dat zowat duizend jaar geleden bisschop Hatto zich niet geliefd maakte door enorme hoge taksen te eisen. Hoe miniem de opbrengst van de oogst ook was, één tiende moesten de boeren steeds afstaan. Maar nog was de bisschop niet tevreden. Vlak voor zijn kasteel lag er een eilandje in de Rijn, waar veel schippers even rustten vooraleer door een gevaarlijk gebied te varen. Hij liet een toren bouwen op dit eiland en vroeg taksen aan alle boten die voorbij vaarden.

Zo was er een jaar dat de oogst mislukte, toch wou de bisschop zijn deel. Vele mensen stierven van de honger, maar hij zei dat hij liever zijn schuren liet leegeten door de muizen. Pas toen de mensen zijn paleis wilden aanvallen zei hij dat ze allen naar de schuur mochten gaan, slechts éénmaal. Alles wat ze zelf konden dragen mochten ze meenemen. De knechten lieten hen binnen, sloten de deuren en staken de schuur in brand. Iedereen stierf een verschrikkelijke vuurdood. Duizenden muizen die konden ontsnappen uit de schuur waren hun voedsel kwijt. Uitgehongerd trokken ze naar het paleis.

De bisschop wist te vluchten naar de Muizentoren, maar ook daar was hij niet veilig. Met duizenden zwommen ze de Rijn over, vele muizen verdronken doch vele anderen bereikten levend de toren en ze aten de bisschop op met huid en haar.De waarheid is dat deze toren aanvankelijk de naam "Mautturm" (toltoren) droeg. Deze werd later omgevormd in "Mäuseturm".

Reviews en beoordelingen Sagen en legenden

Heb je zelf tips of opmerkingen over Rijn: bron van sagen en legenden? Plaats je beoordeling

Als eerste onze promoties ontvangen?

Mis geen enkele van onze exclusieve aanbiedingen en last-minutes.

Deel deze info