Geschiedenis van de Loirevallei

Wedijveren om het mooiste kasteel

In het jaar 1428 was het invallende Engelse leger tot aan de poorten van Orléans opgerukt. Frankrijk zou de nederlaag lijden en de toenmalige koning Karel IV achtte het raadzaam zijn Louvre (toenmalige residentie en nu museum in Parijs) te verlaten en te vluchten naar veiliger oorden. Zo trok hij met zijn hele hofhouding naar het kasteel van Chinon. Dit tijdelijk bedoelde oponthoud in de rustige Loirevallei viel zo goed in de smaak dat de Franse koningen er bijna gedurende 200 jaar hun uitverkoren verblijfplaats van maakten (tot Hendrik III in 1590).

Gedurende de 15de en de 16de eeuw werden heel wat nieuwe kastelen gebouwd, deels in opdracht van diverse koningen, deels door de Franse adel en de rijke ambtenaren die onder elkaar wedijverden voor het mooiste kasteel. Kunstenaars uit gans Europa werden aangetrokken voor het verfraaien van de kastelen. Zo is onder meer de schilder en beeldhouwer Leonardo da Vinci naar Amboise gekomen en is daar ook gestorven en begraven.

Van de prachtige antieke meubelen, schilderijen, beeldhouwwerken en wandtapijten (meestal gemaakt in Doornik en Brussel) zijn vele nog in de kastelen te bezichtigen. Volgens de grillen van de diverse koningen werd de hofhouding verplaatst van het ene kasteel naar het andere, vanzelfsprekend werd hier een zeer luxueus leven geleid. Alle kastelen zijn de moeite waard om te bezoeken, hetzij voor hun bouwstijl, hun interieur of hun tuinen. Elk kasteel is verschillend en heeft een eigen verhaal. Zoals het kasteel van Cheverny dat later een centrale rol speelde in stripverhalen van Kuifje.

Na een woelige periode van onlusten allerhande, o.a. de godsdienstoorlogen en de bloedige St.-Bartholomeusnacht waarbij de protestanten werden uitgemoord, kon Hendrik IV uiteindelijk rust en vrede brengen. Dat was rond het einde van de 16de eeuw. Meteen ook het einde van de glansperiode van de Loirevallei. In de loop der tijden werden de meeste kastelen staatsbezit, andere kastelen kwamen in het bezit van private families. Nu zijn er ongeveer 50 kastelen waarvan vele momenteel nog volledig of gedeeltelijk bewoond zijn.

Reviews en beoordelingen Geschiedenis

Heb je zelf tips of opmerkingen over Geschiedenis? Plaats je beoordeling

Als eerste onze promoties ontvangen?

Mis geen enkele van onze exclusieve aanbiedingen en last-minutes.

Deel deze info